Create Your Future


Create Your Future is een onafhankelijk en daadkrachtig platform voor gedurfde en vernieuwende  pioniers die al behoorlijk aan de weg hebben getimmerd en hun visie en ervaring inzetten voor een levensvatbare wereld.

Onze community en het project Tree of life zijn de eerste twee projecten van Stichting Het Kan Wel!. Tree of life geeft particulieren, bedrijven en organisaties de kans hun footprint te compenseren en tegelijkertijd andere projecten mogelijk te maken door het financieren van een Tree of life. Voor iedere € 5,00 wordt dan direct een boom geplant in West-Afrika om verwoestijning te voorkomen en te bestrijden. Verder worden deze inkomsten gebruikt voor projecten die onze wereld levensvatbaar maken.

CYF is naast een onafhankelijk crowdfunding platform een bewustwordingscommunity waarin vooral bedrijven en organisaties de kans krijgen mee te denken over en bij te dragen aan een mooie toekomst. Daarnaast is CYF een ontmoetingsplek waar ondernemers met elkaar meedenken.

Iedereen kan bijdragen door het financieren van bomen eenmalig of via boomsparen. Vanaf 1 Tree of life (= € 5,00) per maand kunnen ondernemers, particulieren, scholieren, studenten en organisaties boomsparen en lid worden van onze community.
Deze members worden een keer per jaar uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst, waar iedereen op de hoogte wordt gehouden. De eerste heeft op 6 april 2018 plaatsgevonden in Amsterdam. Alleen leden van de community, van de Create Your Future Business Club en genodigden kunnen aan deze bijeenkomsten deelnemen.

De members van de Create Your Future Business Club ‘BorrelPraat’ komen iedere maand bij elkaar en zullen naast het netwerken veel aandacht besteden aan het werken aan een levensvatbare wereld. Lid worden van dit netwerk kan alleen na een inhoudelijk gesprek en toelating door de directie van Stichting Het Kan Wel!
Reden hiervoor is dat naast de steun die we elkaar bieden, we ook echt iets willen bereiken voor elkaar en voor de wereld.

CYF Business Club 2018

Als je via onze community investeert in de toekomst krijg je als return on investment  contact met de vernieuwers en hun netwerk, veel inspiratie en het besef dat je ècht hebt bijgedragen aan een levensvatbare wereld.

Voorwaarden voor lidmaatschap zijn het financieren van een minimum aantal bomen per maand/jaar en onafhankelijkheid. Het laatste houdt in dat een bedrijf dat grote belangen heeft in vervuilende industrie of een organisatie die structureel subsidie ontvangt geen lid kunnen worden van de CYF community. We willen met iedereen aan tafel en in gesprek, maar een lidmaatschap van CYF houdt in dat je de toekomst van onze wereld belangrijk genoeg vindt om echte daadkracht te tonen i.p.v. bijvoorbeeld het klimaat als reclameslogan te gebruiken.

Het certificaat met  het aantal gefinancierde bomen dat bedrijven en organisaties krijgen is dus waardevol en geeft de uitstraling dat de belangen van people & planet daadwerkelijk meewegen in het beleid .

Via onderstaande button kan je je bedrijf of organisatie ook aanmelden als bosspaarder. Voor minimaal 10 bomen per maand krijg je een certificaat en sticker en bedrijven kunnen onder voorwaarden lid worden van Create Your Future Business Club ‘BorrelPraat’ en mag het jaarlogo worden gebruikt in de correspondentie en op de website.. We sturen je op verzoek een factuur met de kosten voor het aantal bomen dat je terugplant in de natuur.

Create Your Forest

N.B. Mochten we na je aanmelding onverhoopt moeten concluderen dat niet wordt voldaan aan onze voorwaarden voor lidmaatschap, dan zullen wij het bedrag terugstorten en een bericht sturen met motivering en een verzoek om een gesprek.